Styret

Gründerforeningens styre 2018-2019

Styreleder –Dag Swanstrøm

Dag er utdannet til Siviløkonom fra Lund Universitet 1977. Siden har han jobbet for en rekke større selskaper som Hambros Bank Ltd, London  1978 – 1982, Private Eqiuty selskapet Skrinet 1983 – 1986 og  Synnøve Finden ASA 1987 – 2007. 

 


jostsk-150x150

Nestleder –  Jostein Skare

Jostein var en av initiativtakerne til etableringen av Gründerforeningen. Jostein har mange års erfaring som forretningsutvikler, styreproff og gründer. Han er utdannet Siviløkonom med fordypning innen regnskap, finans og internasjonalisering fra Högskolan i Karlstad.

Se Linkedinprofil.


1.Styremedlem – Andreas Svoor

.

.

.

.


picrytman2. Styremedlem – Jørund Henning Rytman

Jørund H. Rytman var en av initiativtakerne til Gründerforeningen i 2005 og har vært styreleder alle årene bortsett fra de to siste etter at han begynte å jobbe fulltid for SMB Norge.

Rytman har vært stortingsrepresentant i tolv år (2005-2017), og var da medlem av finanskomiteen, næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen, og må sies å være den på Stortinget noensinne som har vært mest opptatt av verdiskapning og gründernes ve og vel. Etter at den politiske ringreven gikk ut av politikken begynte han som Leder for politikk og samfunnskontakt hos SMB Norge (Bedriftsforbundet).

Utdannet fra Handelshøyskolen BI og Forsvarets høyskole, han er tidligere nestleder og sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom, fylkesleder i Buskerud FrP, mangeårig landsstyre-representant i FrP, gruppeleder for FrPs fylkestingsgruppe i Buskerud fylkesting og bystyrerepresentant i Drammen. Tidligere jobbet med salg, ledelse, reklame og markedsføring, samt flere styreverv i startups, foreninger og stiftelser igjennom årene. Bl.a. mangeårig styremedlem i stiftelsen Blaafarveværket og styreleder i stiftelsen Aktiv Ungdom.

Se Linkedinprofil.

 


3. Styremedlem – Ane Mari Aakernes

Født i Norge, bodd, studert og jobbet i utlandet siden 1997. Ane Mari studerte på Hong Kong Film Academy og etablerte Happy Eye Productions i 2005. Produsert innhold og video for Disney, Nat Geo, ESPN, A1, etc. Master i Dokumentar- og Samfunns-film og Master i Regi fra ESCAC filmskole i Barcelona. Bachelorgrad i kreativitet, forretningsutvikling og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Se Linkedinprofil.


4. Styremedlem – Charlotte Lunga

Har vært med i Grunderforeningen i snart 5 år, først som generalsekretær, nå som styremedlem. Er deltidsbonde på en økologisk gård i Lier, samtidig som jeg jobber i en av de færre produksjonsbedriftene igjen i Norge. Har er bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling fra Høyskolen Christiania.

Se Linkedinprofil.


5. Styremedlem –Willy David Ekre

Bor i Holter i Nannestad, 59 år og gift. Driver eget firma med konsulentvirksomhet innen grønn helhetlig tenkning i utvikling av nye byer og tettsteder. Har focus på FN’s bærekraftige mål for fremtidig samfunnsbygging. Undervisningsteknologi innen helhetlig tenkning og utnyttelse av vårt fulle potensiale. Utvikling av bymodeller med fremtidig teknologier innen innovasjon og med mennesket i sentrum. Erfaring innen boligutvikling, prosjektstyring, eksport av norske hus til Tyskland og Skottland. Undervisning i videregående skole og kurser for næringsliv.

Se LinkedInprofil


1. Varamedlem – Adnan Afzal

Adnan har en bred erfaring fra næringslivet, offentlig sektor og politikk. Han har drevet en rekke selskaper tidligere. Politisk rådgiver for fylkesordføreren i Buskerud perioden 2011-2015. Jobber til daglig med digitalisering, innovasjon, politikk og samfunn.

Se Linkedinprofil. 

 


2. Varamedlem –  Nazim Rizvi

Utvikling av næringsvirksomhet
Grunder av Nasims Halal Babyfood
Grunderspireprisvinner 2014
Nestleder i INLO og Buskerud Innvandrerråd

Se LinkedInprofil

 


3. Varamedlem – Tove Leksbø

Fra Lyngdal på det glade Sørland. Har årevis erfaring med vareeksponering, merkebygging og kundebehandling. Drevet egen blomstebutikk siden 2012.