Nyheter

Innkalling til landssamling i Gründerforeningen

Dato: lørdag 24. august 2019 Kl. 12:00

Sted: Gründerforeningens lokaler i Tollbugata 14 i Drammen.
Påmelding gjøres til generalsekretær Helen Vonn Solli på e-post: helen@grunderforeningen.no innen fredag 23. august kl. 13.00.
Hvis det blir mange påmeldte flyttes møtet til større lokale i nærheten.
Hvis været tillater det blir det grillparty etter møtet. Oppdatert info blir sendt til påmeldte delegater.

Landsforsamlingen er Gründerforeningens øverste organ og skal behandle følgende saker:

01/19: Godkjenne delegatenes stemmerett, innkalling og dagsorden

02/19: Valg av dirigenter, referenter, protokollvitne og tellekorps

03/19: Behandle hovedstyrets årsberetning

04/19: Behandle regnskap

05/19: Vedta budsjett inneværende år

06/19: Behandle innkomne forslag

07/19: Behandle program og vedtekter

08/19: Valg av hovedstyre

09/19: Nedsette valgkomité

Møte-, tale-, forslags- og stemmerett i Landsforsamlingen har medlemmer som har betalt medlemskontingent innen forutgående regnskapsårs, jf. pkt. 7.1, utløp.

Med vennlig hilsen styret

 

Mai 2019:
15. mai: Revidert nasjonalbudsjett blir lagt frem

20.-21.mai: SIVA-konferansen https://siva.no/sivakonferansen/

28.mai: Innovasjonstalen
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/arrangementer/innovasjonstalen-2019/

Juni 2019:
4.-5. juni: Global Entreprenuership Summit, Haag
https://www.ges2019.org/

15.-16.juni: Kongress i Bedriftsforbundet (alle medlemmer av Gründerforeningen er også medlem av Bedriftsforbundet)
https://www.dinbedrift.no/velkommen-til-kongress-2019/

17.-18.juni: Seed Forum Global
https://www.seedforum.global/

19.-21.juni: Gründer – og investorcruise (Oslo-Kiel, Color Line)
http://www.grundercruise.no/

Landsforsamling i Gründerforeningen (Oslo-Kielferga, Colorline)
https://www.facebook.com/events/2256543481260556/ og www.grunderforeningen.no/landsforsamling

Lørdag 29.juni: Gründerforeningens sommerfest?
www.grunderforeningen.no/sommerfest


VIKTIG MELDING TIL ALLE MEDLEMMER:

Avholdelse av ekstraordinær generalforsamling i Gründerforeningen fredag 29. mars kl. 15:00

Sted: Bedriftsforbundets møtelokale i Rådhusgata 5 b, Oslo.

Sak: Fastsettelse av medlemskontingent for 2019

Hilsen styret

Påmelding gjøres til styremedlem Jørund Rytman; rytman@grunderforeningen.no


Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.