Om oss

plante


Gründerforeningen er en forening for etablerere og næringsdrivende i SMB-sjiktet. Foreningen driver påvirkningsarbeid mot politikere, myndigheter, mediene og samfunnet for øvrig, for å sikre forståelse og kunnskap om rammevilkårene for gründervirksomhet i Norge.
Foreningen ble etablert i 2005.
 Som medlem i Gründerforeningen får du tilgang til:

  • møter og seminarer med viktige næringslivsaktører
  • et unikt nettverk
  • sosiale arrangementer som sommerfester, gründerseilas og julebord
  • kurs, informasjon og annen opplæring om juss for gründere, markedsføring og annet