Medlemstilbud – Aksjeservice

Aksjeloven krever at alle norske aksjeselskap fører aksjebok på forsvarlig måte. Dette er viktig for å ivareta aksjonærene på en forsvarlig måte samtidig som det er viktig for å sikre korrekt innberetning til myndighetenes aksjonærregister. Med en løsning fra Aksjeservice ivaretas dette på en enkel og profesjonell måte, og man sparer mye tid mot å føre aksjeboken i Excel eller andre løsninger.

Aksjeservice har siden 2006 tilbudt norske aksjeselskap løsninger for håndtering av aksjonærrelaterte oppgaver. Vi har kunder med alt fra én aksjonær opp til mange tusen, og tilpasser løsningene slik at de er optimale for hvert enkelt selskap. Grunnpakken inneholder alt man trenger for forsvarlig håndtering av aksjonærene ? elektronisk aksjebok med rutiner for alle kapital og aksjonærhendelser, direkte innsending til Altinn og Aksjonærregistret samt løsning for elektronisk kommunikasjon med aksjonærene.

Videre kan systemet utvides med moduler etter behov:

  • Generalforsamlingsløsning
  • Dokumentarkiv
  • Dynamisk dokumentsystem
  • Dokumentsystem med blanketter

Man kan selv velge om man fører aksjeboken selv eller ønsker å inngå en kontoføreravtale med Aksjeservice. Velger man å inngå en kontoføreravtale vil Aksjeservice på vegne av selskapet besørge ajourføring av aksjeboken, innrapportering til myndighetene samt besvare alle spørsmål fra aksjonærene om beholdningsopplysninger, ligningsverdier etc. Vi kan videre besørge utsendelse av generalforsamlingsinnkallinger, ligningspapirer og annen informasjon til aksjonærene – både elektronisk og per post.

Gründerforeningens medlemmer  betaler kun kr 2000,- (mot normalt kr 4.999,-) i årlig lisens og
kr 0,- (mot normalt kr 1.990,-) i oppstartskostnader for Grunnpakken til Aksjeservice.

Prisen gjelder kun for selskap med færre enn 10 aksjonærer som er medlem i Gründerforeningen.  

Se hjemmesiden til Aksjeservice her.