Dag: 17. februar 2015

Medlemstilbud – Aksjeservice

Aksjeloven krever at alle norske aksjeselskap fører aksjebok på forsvarlig måte. Dette er viktig for å ivareta aksjonærene på en forsvarlig måte samtidig som det er viktig for å sikre korrekt innberetning til myndighetenes aksjonærregister. Med en løsning fra Aksjeservice ivaretas dette på en enkel og profesjonell måte, og man sparer mye tid mot å […]

Read More